w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariola Kotala   

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

Przypomnienie o konieczności dokonania opłaty II raty za korzystanie

w 2023 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.z 2023 r.poz.165 z poźn.zm.) 31 maja br. mija termin dokonywania wpłat II raty opłaty za korzystanie w 2023 roku z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania w/w opłaty w ustalonym terminie, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Płatności można dokonać w Urzędzie Gminy Lipie lub na rachunek gminy Lipie:
B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 z uwzględnieniem w tytule zapłaty: adresu placówki oraz okresu, za który dokonano opłaty (II rata 2023 r. ).