w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Fundusz sołecki
large small default
PDF Drukuj Email

FUNDUSZ SOŁECKI

na 2015 rok

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim /Dz.U. z 2014r. poz.301/oraz Uchwałą Nr XLIV/406/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015 Wójt Gminy Lipie informuje , że kwota funduszu sołeckiego na rok 2015 dla wszystkich sołectw w Gminie Lipie wynosi 261.919,80zł.

Kwota została wyliczona na podstawie wzoru wskazanego w ustawie przy liczbie mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na 30.06.2014r.

Sołectwo po uchwaleniu przez zebranie wiejskie składa wniosek zawierający listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, przekazuje go wójtowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2015.

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch