w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Program „Dobry start”
large small default
PDF Drukuj Email

Program „Dobry start”

Jednostka organizacyjna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu

Informacje szczegółowe:

Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie dobry start będzie przysługiwać dzieciom do ukończenia 20 r. życia, na każdy rozpoczynający się rok szkolny. W przypadku osób niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwało rodzinom bez względu na dochód.

Szkołę oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o świadczenie dobry start składa się tam, gdzie się mieszka, a nie tam gdzie jest się zameldowanym!

Terminy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą bankowości elektronicznej, tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego. Od 1 sierpnia każdego roku będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w okresie wrzesień-listopad rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/ ,w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu pod numerem tel. 34/ 3188033,wew. 54 lub osobiście w siedzibie Ośrodka, pok. 23.

Załącznik:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start