w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Portal edukacyjny Zasady korzystania z Orlika
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Osiewacz, Bernard Leszczynki   

Zasady korzystania z Orlika

olikKompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Boiska czynne są przez cały tydzień. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych i innych, o korzystaniu z boisk decyduje animator.

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych. Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować sobie odpowiednie zajęcia rekreacyjno - sportowe. Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlika” zajmują się animatorzy, do których zgłaszają się osoby chcące skorzystać z boisk.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatorów. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji. Osoby bądź grupy w formach niezorganizowanych mogą korzystać z danego boiska do 2 godzin i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących, chyba, że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne.

Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatorów. W przypadku grup zorganizowanych każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru.

Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odbywa się wyłącznie za zgodą lub w obecności rodziców lub prawych opiekunów.

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego lub na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi (krótkimi) korkami z tworzywa sztucznego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

b) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolcach,

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze.

Boiska dostępne są:

Od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w godzinach:

dla uczniów gminy Lipie w okresie roku szkolnego na planowane zajęcia szkolne:

  • poniedziałek - piątek do godz. 7:30 - 16:00
  • poniedziałek - piątek od godziny 16:00 do 20:30
  • sobota- niedziela od 16:00 do 20:30
  • poniedziałek - piątek od godziny 16: 00 do 21:00
  • sobota- niedziela od 16:00 do 21:00

dla wszystkich chętnych w okresie roku szkolnego:

dla wszystkich chętnych w okresie wakacji:

Zapisy na boiska „Orlik”

Istnieje możliwość korzystania z boisk oraz rezerwacji u animatorów osobiście lub telefonicznie pod nr. 608 725 060 oraz 668 046 259w godzinach pracy „Orlika”.