w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  25 listopada 2022 roku /piątek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 rok, w tym wnioski, uwagi radnych i sołtysów – Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska.
 4. Przedstawienie informacji na temat planowanych inwestycji w gminie Lipie w 2023 roku – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.( LVII/.../2022 )
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022.( LVII/.../2022 )
 7. Analiza projektuuchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.( LVII/.../2022 )
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.( LVII/.../2022 )
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.( LVII/.../2022 )
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipie.( LVII/.../2022 )
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.( LVII/.../2022 )
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+” w gminie Lipie w roku 2022. ( LVII/.../2022 )
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej.( LVII/.../2022 )
 14. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawaniu oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.( LVII/.../2022 )
 15. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. ( LVII/.../2022 )
 16. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 17. Zakończenie posiedzenia.

 

Z poważaniem

 

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                        Zbigniew Bystrzykowski