w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia, Mariusz Pilśniak   

Koronawirus - nowe ograniczenia, zakazy i nakazy

Z dniem 10 października br. zaczęły obowiązywać kolejne regulacje prawne wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zapisy dotyczą strefy czerwonej i żółtej. Poniżej najważniejsze z nich. Przypominamy, że od 3 października powiat kłobucki znajduje się w strefie czerwonej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej

(dotyczy obszaru całego kraju - strefa żółta i czerwona)

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;
 • w autobusie, tramwaju i pociągu;
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziemy z kimś, z kim nie mieszkamy na co dzień;
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie;
 • w kinie i teatrze;
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu;
 • w kościele;
 • w szkole, na uczelni;
 • w zakładach pracy, urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa

W lesie, w parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Ważne!  Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Za niestosowanie obowiązku zasłaniania ust i nosa grożą kary, podobnie jak za zasłanianie ust i nosa w sposób nieprawidłowy, np. maseczka tylko na ustach lub tylko na brodzie.

DYSTANS W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Z obowiązku wyłączeni są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia);
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące;
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie;
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW

W strefie czerwonej nie można organizować konferencji i targów. W pozostałej części kraju obowiązują ograniczenia. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos. Udostępniona może być maksymalnie połowa miejsc. W miejscu odbywania się imprezy może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

GASTRONOMIA

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

W całym kraju, również w strefie czerwonej, w lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Limit osób to 1 osoba na 4 m2.

WYDARZENIA KULTURALNE

W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń zarówno na zamkniętej, jak i na otwartej przestrzeni. W pozostałej części kraju imprezy kulturalne mogą być orgaznizowane z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz maksymalnie do 100 osób w plenerze. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.

Zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej w kinach publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni, jednak nie więcej niż 25%. wszystkich miejsc. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W strefie czerwonej środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 100% liczby miejsc siedzących, albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

W strefie czerwonej obowiązuje limit osób, które uczestniczą w uroczystościach religijnych. Możliwe jest 50% obłożenia budynku kościoła lub innego obiektu kultu religijnego. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m. Zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz należy zakryć usta i nos.

W pozostałej części kraju we mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakryć usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Rehabilitacja lecznicza, uzdrowiskowa, leczenie uzdrowiskowe

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej bądź leczenia sanatoryjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

ZAKŁADY PRACY

Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić wymaganej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

ZGROMADZENIA

W całym kraju, również w strefie czerwonej, w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Do 16 października br. w strefie czerwonej w tego typu wydarzeniach może uczestniczyć 50 osób, w pozostałej części kraju – 100 osób.

Od 17 października br. – w strefie czerwonej dalej obowiązuje limit 50 osób, natomiast w pozostałych powiatach będących w strefie żółtej – 75 osób.

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

SIŁOWNIE I KLUBY FITNESS

W strefie czerwonej działalność w/w/ podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem, że na siłowni, w klubie fitness będzie się znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

W pozostałej części kraju działalność dopuszczalna jest pod warunkiem, że na siłowni, w klubie fitness znajdowała się będzie nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

BASENY I AQUAPARKI

Zarówno w strefie czerwonej, jak i w pozostałej części kraju, baseny i aquaparki pozostają otwarte.

Ograniczono limit osób korzystających z aquaparku do 75 % obłożenia obiektu.

Ważne! Na basenach publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie) - nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25% przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany dystans społeczny – 1,5 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który jest z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Osoby uprawiające sport wyczynowo są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1758