w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

Informacja Wójta Gminy Lipie

 Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że w związku z epidemią koronawirusa wywołującą chorobę COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zaleceniami Wojewody Śląskiego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu jest jednostką koordynującą zabezpieczenie pomocy żywnościowej w szczególności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi i osób objętych obowiązkową kwarantanną domową z terenu gminy Lipie, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny, sąsiadów lub znajomych nie są w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych lub gorącego posiłku.

Po uzyskaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku o osobach objętych kwarantanną, które zgłosiły potrzebę w zakresie dostarczenia żywności, przy czym zapotrzebowanie takie można zgłosić również bezpośrednio do GOPS w Lipiu pod nr telefonu - 728 514 462, pracownicy Ośrodka, po weryfikacji danych osób, zgromadzą niezbędne produkty żywnościowe. Następnie przekażą je jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lipiu celem dowozu do w/w osób. W okresie ogłoszonego stanu epidemii pomoc w formie posiłków lub produktów żywnościowych dla osób wyżej wymienionych, zgodnie z art.48b ustawy o pomocy społecznej, przysługuje niezależnie od spełnienia kryterium dochodowego.

Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w każdym dniu (także w soboty i niedziele) w godzinach od 7.30 do 19.00 pełnią dyżury. Kontakt z pracownikami GOPS jest możliwy pod nr tel. kom. 728 514 462, a w godzinach pracy GOPS także pod nr. 034/ 3188033 do 35 wew.51.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas Wszystkich, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2, przypominam Państwu o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                          Bożena Wieloch

                                                                                         Wójt Gminy Lipie

Na co moga liczyć osoby objete kwarantanną

Dostarczenie żywności osobom w kwarantannie