w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email

dzien dziecka2022

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Raport o stanie gminy Lipie za 2021 rok - informacja dla mieszkańców

raport 2021Wójt gminy Lipie przedkłada Raport o stanie gminy Lipie za 2021 rok. Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z dnia 2022 r. poz. 559). Zgodnie z przepisami, raport stanowi coroczne podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, które zobowiązany jest przedstawić w terminie do 31 maja.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika Pyrak   

Ponad 16 milionów na inwestycje w gminie Lipie

Miło nam poinformować, że gmina Lipie otrzymała kolejne środki na realizację inwestycji publicznych w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotne dofinansowanie o łącznej kwocie 11 035 000,00 zł zostanie przeznaczone na:

  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie, Szyszków (etap II) – kwota dofinansowania: 8.075.000,00 zł;
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymianę wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie – kwota dofinansowania: 2.375.000,00 zł;
  • budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu – kwota dofinansowania: 585.000,00 zł.

Warto także podkreślić, że w wyniku w/w naboru dofinansowanie uzyskał także wniosek Powiatu Kłobuckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2003 S relacji Lipie – Napoleon – Parzymiechy. Środki przydzielone na ten cel to kwota 5 000 000,00 zł.

Przypomnijmy, że w ramach I edycji programu gmina Lipie otrzymała dofinansowanie o łącznej kwocie 3.775.100,00 zł na realizację dwóch kompleksowych zadań obejmujących dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, a także na rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy.

IMG-20220531-WA0000

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Wręczono klucze do nowych mieszkań

 Z72 7796We wtorek, 24 maja br., odbyła się uroczystość otwarcia budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Zimnowodzie. Mieszkania powstały w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku dawnej szkoły. Koszt adaptacji obiektu wyniósł 2.047.883,91 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.521.315,26 zł.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

imagesOgłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.46.2022 z dnia 27 maja 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

więcej...

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariola Kotala   

herb1INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

Przypomnienie o konieczności dokonania opłaty II raty za korzystanie w 2022 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.2019.2277) 31 maja br. mija termin dokonywania wpłat II raty opłaty za korzystanie w 2022 roku z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 672